Navigace

Partnerství klastru

mechatronik_forum

Klastr MECHATRONIKA z.s. je členem Národní klastrové asociace a  evropské sítě mechatronických klastrů.

Klastr MECHATRONIKA z.s. aktivně pracuje v Komisi pro technické vzdělávání při Plzeňském kraji.

Komise pro technické vzdělávání v Plzeňském kraji :

Klastr MECHATRONIKA z.s. je členem Průmyslové rady Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni :

Klastr MECHATRONIKA z.s. je součástí Znalostní platformy Mapa klastrů v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV). Znalostní platforma slouží  pro Kooperaci podniků a klastrů prostřednictvím internetové rešerše, přímého navázání kontaktů a zpětné vazby od vedení klastrů a nyní je k dispozici ke stažení:

Klastr MECHATRONIKA z.s spolupracuje s agenturou Czechinvest

Klastr MECHATRONIKA z.s spolupracuje s Plzeňským krajem a je součástí jeho strategií: