Články

Partnerství s mezinárodním EUREKA klastrem

Podařilo se nám navázat partnerství s mezinárodním klastrem SMART advanced manufacturing, který patří do sítě tzv. Eureka-klastrů. Klastru MECHATRONIKA  se tak otevřely další příležitosti k práci na projektech výzkumu, vývoje a inovací na mezinárodní úrovni.

Číst celý článek >

Nová platforma pro aditivní technologie

Klastr MECHATRONIKA, z.s. založil Českou technologickou platformu pro aditivní výrobu (ČTPAV). Tato nová platforma se zaměřuje především na koncové uživatele aditivních technologií. Propojuje akademickou a podnikovou sféru, nabízí podnikům využití aktuálních znalostí, zkušeností a výstupů výzkumu této oblasti. Platforma také usnadní českým podnikům přístup k podpoře výzkumu, vývoje a inovací na národní i evropské úrovni.

Číst celý článek >