Navigace

Projekty

Projektová kancelář

Vypisované výzvy z různých zdrojů (MPO, TAČR apod) najdete vždy v Aktualitách

Realizované projekty:

217: Síť pro transfer technologií mezi MSP v česko-bavorském příhraničním regionu v oblasti pokročilých výrobních technologií

Připravované projekty:

Rozvoj aktivit Klastru MECHATRONIKA v rámci Průmyslu 4.0

Česká technologická platforma pro aditivní výrobu