Členství v klastru

Služby  členům Klastru MECHATRONIKA, z.s.:

Přijímání nových členů Klastru se děje podle stanov spolku:

Stanovy ke stažení

Přihláška k členství v Klastru MECHATRONIKA z.s.:

Přihláška do Klastru MECHATRONIKA