Navigace

ČTPAV

Česká technologická platforma pro aditivní výrobu

Aditivní výroba je procesem spojování materiálů z 3D modelových dat do pevných objektů (ASTM)
Česká technologická platforma pro aditivní výrobu propojuje průmyslové podniky a přední výzkumné organizace v ČR. Naším hlavním cílem je informovat o možnostech využití aditivních technologií a jejich výhodách pro konkurenceschopnost českých průmyslových podniků. 

Aktuální informace ze života aditivních technologií, příklady jejich využití nebo pozvánky na zajímavé akce najdete na webových stránkách platformy > www.ctpav.tech

Díky intenzivní spolupráci s českými i zahraničními partnery (především ASTM a Evropskou technologickou platformou pro AM) jsme vytvořili první ucelenou cestovní mapu pro aditivní technologie v ČR. Najdete ji volně ke stažení zde na této stránce nebo na webu > https://www.ctpav.tech/o-nas/  Česko tak patří mezi několik málo zemí, které si uvědomují důležitost aditivní výroby a strategicky s ní počítají ve svém rozvoji.

Aktivity ČTPAV jsou podpořeny prostředky Evropské unie z programu OPPIK – Spolupráce Technologické platformy. (více o projektu). Děkujeme.

Zakládajícími členy ČTPAV v rámci Klastru MECHATRONIKA  jsou: COMTES FHT a.s., RAPTECH, s.r.o., LINTECH spol. s.r.o.,  Blumenbecker Prag a.s.,   SmartMotion s.r.o., Proinno a.s. a Střední průmyslová škola dopravní Plzeň.

Kontakty:

Hlavní aktivity ČTPAV:

Dokumenty: