Navigace

Výkonná rada

Výkonná rada je statutární orgán Klastru, který řídí jeho činnost. Má 5 členů volených a odvolávaných Valnou hromadou Klastru. Výkonné radě přísluší realizovat poslání a cíle Klastru dle usnesení Valné hromady a Stanov.

Aktuální složení Výkonné rady Klastru MECHATRONIKA, z.s.