Navigace

Lidé v klastru

Základní strategií Klastru MECHATRONIKA, z. s. je vytvoření široké platformy a co nejlepších podmínek pro spolupráci jeho členů a dalších firem, a to především v Plzeňském kraji a přilehlých regionech. Stěžejním záměrem Klastru je zejména spolupráce jednotlivých členů Klastru v oblasti Průmyslu 4.0, ať už se jedná o živnostníky, malé podniky nebo velké na trhu stabilně zavedené firmy.

Výkonná rada

Je statutárním orgánem Klastru. Výkonná rada (. dále jen VR) má 5 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni Valnou hromadouJménem Klastru může jednat prezident / oba viceprezidenti, každý samostatně. Výkonná rada pracuje ve složení:

Pracovní skupiny

Klastr zřizuje pracovní skupiny proto, aby se jednotliví členové mohli aktivně podle svých zájmů a kompetencí zapojit do činnosti klastru.  V současné době v KM působí tyto pracovní skupiny:

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem Klastru. Do působnosti dozorčí rady patří kontrola účetních knih, dokladů a roční účetní závěrky Klastru. Aktuálně pracuje DR ve složení: