Navigace

Střední průmyslová škola dopravní Plzeň

Realizace evropských projektů

Střední průmyslová škola dopravní Plzeň úspěšně realizuje evropské projekty podpořené v rámci ROP JZ, ESF, ERDF, OPVK, ŽP. V projektových aktivitách se odráží snaha našich pedagogů o trvalé zvyšování úrovně vzdělávacího procesu na škole. Naše úsilí dokládají tyto realizované projekty:

1) Spolupráce přes hranice, odbornost bez hranic

Střední průmyslová škola dopravní v Plzni spolupracuje v tomto projektu s partnerskou školou Europa-Berufsschule Weiden i. d. Opf. Realizace našeho projektu č. 125 s názvem „Spolupráce přes hranice, odbornost bez hranic“ přinesla velký ohlas nejen u žáků školy, ale i u široké veřejnosti. Naše aktivity spočívaly v opakovaném uskutečňování výměnných pobytů studentů obou škol, kteří si tak mohli modernější a účinnější metodou zvyšovat kvalifikaci v cizojazyčném prostředí. Během pobytů weidenských žáků v Plzni postupně probíhala kompletní rekonstrukce autoveteránu Škoda Octavia z roku 1963. Plzeňští žáci ve Weidenu pak měli za úkol přestavbu benzínového automobilu na plynový pohon. Kromě práce však čeští i němečtí studenti absolvovali bohaté kulturní a sportovní program, na který jistě budou dlouho rádi vzpomínat.

Více informací: www.p125.webnode.cz

2) Odborností k profesnímu úspěchu

Realizací projektu “Odborností k profesnímu úspěchu” (CZ.1.14/2.4.00/19.02589) na SPŠD Plzeň-Křimice chceme zvýšit kvalitu středního odborného vzdělávání, a to pořízením nových strojních zařízení a souvisejících technologií vedoucích k vyšší efektivitě edukačního procesu. Ve výuce se tak přiblížíme moderním trendům v komerční praxi.

Více informací: www.rop-spsd.webnode.cz

3) Praxe hrou (ESF).

Projekt umožnil škole založit pro své žáky fungující fiktivní firmu servisního typu s vlastním firemním názvem a jasně definovanou pracovní náplní. Projekt patří podle MŠMT k nejlepším ve své ose v rámci celé ČR. Více na www.praxe-hrou.webnode.cz

4) Ekologická zahrada (KÚ PK).

V areálu SPŠD v Plzni – Křimicích byla tradiční školní zahrada přebudována na ekologickou a pro potřeby výuky byl založen nový ovocný sad, který je udržován bez použití pesticidů a průmyslových hnojiv.

Více informací na http://www.dopskopl.cz/