Navigace

Střední odborné učiliště elektro, Plzeň

Vzdělání se zaměřením na elektrotechniku, elektroniku, instalace a automatizační techniku

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň představuje školu komplexního typu s teoretickou a praktickou výukou středního vzdělání se zaměřením na elektrotechniku, elektroniku, instalace a automatizační techniku. Škola je Centrem pro další vzdělávání v elektrotechnice. Škola je autorizovaná právnická osoba podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání pro profesní kvalifikace 26-021-H Montér hromosvodů, 26-020-H Montér slaboproudých zařízení, 26-019-H Montér elektrických rozvaděčů, 26-018-H Montér elektrických sítí, 26-017-H Montér elektrických instalací.

Škola zajišťuje žákům ucelený sociální program, ubytování hotelového typu s kompletním stravováním výběrem ze dvou hlavních jídel.

SOU elektrotechnické v současné době nabízí střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem v oborech, dále nástavbové studium pro absolventy, kteří získali střední vzdělání s výučním listem.

Výuka všech oborů navazuje na současné požadavky trhu práce. Kvalitu výuky významně zvýšilo zapojení školy do národních systémových projektů UNIV, KVALITA 1 – Nová závěrečná zkouška, NSK a další. Škola úspěšně řešila projekty z ESF, OPVK, ROP-Jihozápad a v dalších vystupuje jako partner. Aktivně se zapojuje do akcí pořádaných městem Plzní.

Kromě vlastního vzdělávání nabízí škola rozšiřující aktivity ke zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce zvýšení odborné kvalifikace (odborná způsobilost v elektrotechnice) ve spolupráci s Elektrotechnickým cechem Plzeňského regionu.

SOU elektrotechnické pořádá krátkodobé kurzy pro dospělé v rámci Celoživotního vzdělávání dospělých:

– Školící středisko prací pod napětím; Vzdělávací středisko EATON; Cisco Networking Academy Program; Kurzy výpočetní techniky; ECDL a jiné.

Škola je členem významných profesních sdružení a spolků. Využívá úzké spolupráce s významnými zaměstnavateli v regionu.

Motivaci ke studiu žáků zvyšují možnosti produktivních činností v rámci odborného výcviku u sociálních partnerů SOU elektrotechnického Plzeň. Významnou roli v životě školy hraje dlouhodobé mezinárodní partnerství a zapojení školy do projektů mobilit programu Erasmus+ s partnerskou školou v Německu a partnerskými školami na Slovensku a Chorvatsku.

Na škole je zřízeno školní poradenské středisko pro zajištění pedagogicko psychologického poradenství a prevenci nežádoucích negativních jevů.

Škola provozuje školní jídelnu s možností výběru ze dvou hlavních jídel a domov mládeže hotelového typu (vše v areálu školy). Všechny pokoje domova mládeže jsou vybaveny přípojkami k vysokorychlostnímu internetu. Škola má velmi snadnou dopravní dostupnost.

Učebny, laboratoře i dílny odborného výcviku disponují moderními technologiemi v oblasti ICT spolu s vysokorychlostním připojením na internet.

V rámci volnočasových aktivit mají možnost žáci využívat sportovní aktivity (stolní tenis, nohejbal, florball, volejbal, kopaná atd) přímo v areálu školy. Další a sportovní a kulturní vyžití nabízí zařízení města (Plavecký stadion, atletický stadion, tematicky zaměřené sportovní parky, apod.).

Více informací na http://www.souepl.cz/

Ke stažení

Jak mohou spolupracovat střední odborná učiliště se základními školami nám ukázali v Plzni

E_4_2015_TŠ