Navigace

Cena za Průmysl 4.0 pro Blumenbecker Prag

Blahopřejeme k ocenění Svazu průmyslu a dopravy ČR pro firmu Blumenbecker Prag.

Svaz průmyslu a dopravy ČR udělil v řámci svého Sněmu 5. října 2020 Cenu za Průmysl 4.0 společnému projektu firmy Blumenbecker Prag s.r.o, Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT) a Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně (FSI VUT). Projekt, který byl oceněný za inovativní přístup a řešení v oblasti technologií pro integraci průmyslových robotů, realizoval funkční testovací robotickou platformu, ke které existuje i tzv. digitální dvojče. Na testovacím pracovišti se ověřila koncepce virtuálního zprovoznění robotické linky, která prokázala jeho smysluplnost s ohledem na úsporu času při uvádení do provozu, čí s ohledem na eliminaci dílčích technických rizik. 

Přínos celého řešení pro naše klienty spočívá především v tom, že nyní umíme dodat novou službu – virtuálně odzkoušené zařízení a hlavně ho umíme díky virtuálnímu zprovoznění dodat dříve než doposud,” vysvětluje jednatel společnosti Blumenbecker Prag Andrej Schvarc. “Řada výrobních firem si nejen kvůli koronavirové krizi uvědomila nutnost robotizovat svá pracoviště a čas hraje zásadní roli v jejich konkurenceschopnosti,” dodává Schvarc.

CIIRC ČVUT vyvinul algoritmus a SW nástroj, který dokáže optimalizovat výrobní takt a spotřebu energie robotické linky. Společnost Blumenbecker Prag s.r.o. úspěšně otestovala tento nástroj při návrhu několika robotických linek, které jsou již nasazeny u zákazníků. FSI VUT se podílela na vývoji softwaru pro virtuální zprovoznění a řešila kalibraci reálné linky s virtuálním modelem s využitím systému laser tracker.

Na projektu firmy Blumenbecker Prag, CIIRC ČVUT a FSI VUT je cenný inovativní přístup k integraci robotických pracovišť do výrobních linek. Jeho silnou stránkou je možnost simulací a virtuálního ověření všech parametrů ještě před dodáním linky, což šetří čas při její stavbě u zákazníka. Navíc projekt ve firmě zrychlil a zlevnil konstrukční a vývojové práce,” vysvětluje Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a člen odborné poroty, proč projekt získal cenu SP ČR za Průmysl 4.0.

Firma Blumenbecker patří k předním členům Klastru MECHATRONIKA, k tomuto ocenění srdečně blahopřejeme!

Celou tiskovou zprávu o oceněném projektu najdete zde.