Navigace

Klastr rozvezl školám dezinfekci

Klastr MECHATRONIKA, z.s. rozveze do plzeňských škol dezinfekci. Podle receptury WHO namíchá dezinfekci ve svých laboratořích členská firma Klastru – výzkumná organizace COMTES FHT a.s. a poskytne ji zdarma školám, které o ni vyjádřily zájem.

„Základním posláním Klastru MECHATRONIKA je propojovat výzkumnou sféru, firmy a školy,“ říká o práci Klastru prezident Výkonné rady Michal Zemko a pokračuje: „nouzový stav a aktuální pandemie ale výrazně zasáhly také do naší činnosti. Za normálních okolností by Klastr nabízel školám exkurze ve firmách nebo motivoval firmy k účasti na zahraničních kontaktních akcích, to ale dnes není možné.“

Dezinfekci na bázi denaturovaného lihu podle receptury WHO připravila výzkumná organizace COMTES FHT a. s., která jednotlivé její složky používá ke své práci například při přípravě metalografických vzorků. Dezinfekci dostaly školy zdarma. „Nejedná se o nějaké závratné množství, chceme ale školám pomoci alespoň před obnovením výuky. Ceny hotové dezinfekce jsou dnes často nepřiměřené,“ dodává o motivaci firmy COMTES FHT a.s. Pavel Podaný, vedoucí oddělení materiálových analýz.

Klastr nechce zůstat jen u rozvážky dezinfekce. V rámci Klastru MECHATRONIKA funguje také tzv. Projektová kancelář, jejíž vznik byl podpořen z evropských prostředků z programu Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. Ta pomáhá firmám s často velmi náročnou administrativou při podávání projektových žádostí. Aktuálně připravuje s jedním ze členů žádost do programu OPPIK – Inovační vouchery COVID.

„Naše práce je obecně velmi kontaktní, snažíme se s lidmi mluvit, hledat řešení pro jejich konkrétní problémy, pomoci jim s navazováním obchodních vztahů a podobně. Na začátek dubna jsme měli připravené tradiční česko-bavorské setkání branží, které se nemohlo uskutečnit. Hledáme tedy nové cesty, jak odpovídat na aktuální poptávky a problémy,“ uzavírá Michal Zemko.

Klastr MECHATRONIKA, z.s. (KM) je dobrovolné sdružení firem z oblasti mechatroniky a návazných oborů. KM propojuje firmy, školy a výzkumné organizace. Od svého založení v roce 2011 spolupracuje KM s bavorským mechatronickým klastrem Cluster Mechatronik & Automation, se kterým v současné době řeší také několik evropských projektů.

TZ ke stažení