Navigace

Covid-19: aktuálně vyhlášené výzvy

Přehled aktuálně vyhlášených programů zaměřených především na boj proti šíření COVID 19, projektová kancelář Vám ráda pomůže s administrativou žádosti.

Inovační vouchery COVID-19 – Výzva V.

Cílem výzvy Inovační vouchery COVID-19 je sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro boj proti koronavirové infekci, z toho vyplývajících opatření na zmírnění dopadu dalšího šíření a podporu vzniku preventivních opatření uplatnitelných na trhu.

Příjemci: malé a střední podniky

Dotace: 50.000 Kč – 424.000 Kč > dotační sazba 85% způsobilých výdajů nebo 999.999 Kč > dotační sazba 50% způsobilých výdajů

Podporované aktivity: poradenské, expertní a podpůrné služby 

Příjem žádostí: 17. 4. 2020 – 31. 12. 2020

Poznámky: 

Přílohy:

Text výzvy ke stažení

Bližší informace o této výzvě

Technologie COVID-19 – Výzva XII.

Cílem výzvy COVID-19 je podporovat růst a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti produkce zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků nebo likvidace infekčního odpadu pro přímý boj proti koronavirové infekci.

Příjemci: malé a střední podniky

Dotace: 250.000 Kč – 20.000.000 Kč > dotační sazba maximálně 50% způsobilých výdajů

Podporované aktivity: 

Příjem žádostí: 27. 4. 2020 – 29. 5. 2020

Poznámky:

Přílohy:

Text výzvy ke stažení

Více informací o výzvě

Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19

Cílem programu je podpořit rychlé zavedení nových řešení, která mohou napomoci s bojem proti koronavirové infekci a to včetně opatření na zmírnění dopadu dalšího šíření a následného řešení dopadů této situace.

Příjemci: malé a střední podniky, kdekoliv z ČR

Minimální dotace: 500.000 Kč

Maximální dotace: 200.000 EUR (režim de minimis)

Podporované aktivity: 

Přílohy: