Navigace

Nová platforma pro aditivní technologie

Klastr MECHATRONIKA, z.s. založil Českou technologickou platformu pro aditivní výrobu (ČTPAV). Tato nová platforma se zaměřuje především na koncové uživatele aditivních technologií. Propojuje akademickou a podnikovou sféru, nabízí podnikům využití aktuálních znalostí, zkušeností a výstupů výzkumu této oblasti. Platforma také usnadní českým podnikům přístup k podpoře výzkumu, vývoje a inovací na národní i evropské úrovni.

„Potřeba intenzivně se věnovat aditivním technologiím vzešla od našich členů,“ popisuje proces založení platformy Ing. Michal Zemko, Ph.D., prezident VR Klastru MECHATRONIKA, a dodává: „klastr si je vědom toho, že téměř všichni jeho členové se s aditivními technologiemi každý den setkávají. V současné době ale v ČR chybí jednotné směřování tohoto oboru, proto jsme přišli s myšlenkou ČTPAV.“

Platformu tvoří především malé a střední podniky, nechybí výzkumná organizace a také jedna z plzeňských středních škol. Odborné vedení platformy a její další rozvoj má na starost prof. Ing. Ján Džugan, Ph.D. „Rádi bychom posunuli podporu technologií směrem ke koncovým uživatelům (MSP), aby aditivní výroba nezůstala jen v akademické sféře,“ říká o své práci v ČTPAV J. Džugan.

Platforma je otevřena novým členům. V rámci své činnost nabízí svým členům informace o dotačních projektech ale také konkrétní pomoc s přípravou žádostí. V září podala ČTPAV vlastní žádost o podporu z programu OPPIK. V projektu jsou plánovány workshopy a další akce, které pomohou propojit akademickou sféru s konkrétními českými podniky. „První významná akce ČTPAV proběhne ještě v tomto roce,“ uvádí J. Džugan. M. Zemko k ČTPAV dodává: „chceme podat členům pomocnou ruku. S aditivní výrobou se budeme setkávat čím dál více, chceme členům ukázat její možnosti a podpořit je při využívání aditivních technologií v jejich praxi.“

Tisková zpráva ke stažení

Více o ČTPAV