Navigace

Aktuální dotační příležitosti

Informace o programech podpory z OPPIK - Aplikace, Inovace, Partnerství znalostního transferu a Potenciál.

V září byly vyhlášeny další výzvy z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), přinášíme krátký souhrn.  Pro bližší informace a podrobnosti můžete kontaktovat projektovou kancelář klastru

Aplikace – Výzva VII.

Cílem je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Inovace – Výzva VII (inovační projekt)

Jste podnikem, který přichází s novými nápady a uvádí do výroby a následně na trh inovované výrobky, technologie nebo služby? Uvažujete o zlepšení organizačních nebo marketingových firemních procesů? Pokud ano, právě pro Vás je určen program Inovace – Inovační projekt.

Partnerství znalostního transferu – Výzva V

Cílem programu je posílení mobility a rozvoje transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků.

Potenciál – Výzva VI

Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování počtu společností s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity.