Navigace

Plzeňské podnikatelské vouchery

Podpora spolupráce podniků a výzkumných organizací

Plzeňské podnikatelských voucherů podporuje spolupráci podniků a výzkumných institucí v Plzeňské metropolitní oblasti, rozvíjí tak podnikatelské prostředí a pomáhá zlepšení konkurenceschopnosti místních firem.

S administrací žádosti Vám ráda pomůže projektová kancelář Klastru.

Příjemci podpory: podnikatelské subjekty

Podporované aktivity: činnosti vedoucí k vytvoření vlastních nových či inovovaných produktů nebo k zavedení vlastních nových či inovovaných procesů

Podpořené aktivity lze realizovat do 30. 9. 2020

Míra podpory: 32.000 – 120.000 Kč, max. 75% způsobilých výdajů pro MSP; max 40% způsobilých výdajů pro velké podniky

Termín pro podávání žádostí: 1. 9. – 3. 10. 2019

Výzva ke stažení

Bližší informace

Podrobné informace o programu ke stažení