Navigace

Nové výzvy programu OPPIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo nové výzvy v programech podpory Spolupráce – Klastry, Úspory energie a Nemovitosti.

Spolupráce – Klastry – Výzva VI

Výzva naplňuje cíl programu podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace.

Příjemci podpory: podnikatelské subjekty (zejména MSP), výzkumné organizace

Podporované aktivity: a) kolektivní výzkum, b) sdílená infrastruktura, c) internacionalizace klastru, d)  rozvoj klastrové organizace

Míra podpory: dle aktivity 35% – 50 % způsobilých výdajů

Výzva ke stažení

Bližší informace

Nemovitosti – Uhelné regiony, Cestovní ruch

Cílem programu Nemovitosti je usnadňovat MSP modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností.

Příjemci podpory: malé a střední podniky

Podporované aktivity: rekonstrukce objektů

Bližší informace a výzvy ke stažení najdete zde

Úspory energie

Cílem Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Příjemci podpory: malé, střední a velké podniky včetně subjektů s majetkovou účastní obcí, města, krajů a státu

Podporované aktivity:

Míra podpory: 500.000 Kč – 15.000.000 EUR, 30%-50% způsobilých výdajů dle velikosti podniku

Výzva ke stažení

Bližší informace