Marketing – Výzva IV.

Program podporuje prezentaci MSP na zahraničních veletrzích a jiných akcích.

Hlavním cílem programu a Výzvy je posílení růstových motivací malých a středních podniků (dále také „MSP“), jejich schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR (územně i produktově), vstupovat na ně a udržet se na nich. S tím souvisí zvýšená schopnost mezinárodní expanze, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit.

Cílová skupina: malé a střední podniky

Podporované aktivity:

Míra podpory:

200.000 Kč  – 4.000.000 Kč, max 50% způsobilých výdajů

Příjem žádostí: 1. 3. 2019 – 31. 5. 2019

Výzva ke stažení

Více informací