Navigace

Pro koho pracujeme?

 • Firmy

  Mechatronika – Oblast strojírenství, elektrotechnika, informační technologie a služby spojené s tímto zaměřením

  Více informací >
 • Školy

  Technické vzdělávání počínaje mateřskými školami, přes základní školy, směrem ke středním a vysokým školám.

  Více informací >
 • Veřejná správa

  Zřizovatelé školských zařízení, kteří mají zájem o rozvoj technického vzdělávání, další spolky, komory, které fungují na základě české legislativy.

  Více informací >

Poslední články

Všechny články >

Úvod (EN)

O klastru

Klastr je postaven na principu propojení firem, státní správy a škol. Není odvětvově zaměřen. Byl zvolen kompetenční model klastru. Od založení existuje vazba na podobně zaměřené klastry v Bavorsku, resp. v Evropské unii.

VIZE klastru:
Vytvoření funkční platformy pro spolupráci podniků, výzkumných a vzdělávacích institucí v oboru mechatroniky a návazných oborech.

Klastr MECHATRONIKA z.s. neustále rozšiřuje svou členskou základnu, kterou tvoří podniky působící v oblasti mechatroniky a oborech s ní souvisejících, instituce veřejné správy, školy a výzkumné organizace.

Všichni členové >