Navigace

Proběhlo

Kontaktní akce:

Pravidelně navštěvujeme a spolupořádáme významné české a česko-německé kontaktní akce v regionu.

Česko-německá burza firem

Česko-bavorské setkání branží

18. 10. 2018Den Klastrů v Plzeňském kraji – putovní akce NCA, která laické i odborné veřejnosti představuje klastry a jejich přínos především pro MSP

Veletrhy

Projekt č. 217  umožňuje KM a jeho členům společnou účast na mezinárodních veletrzích. Členské MSP mají více příležitostí k vlastní prezentaci.

Hannover Messe 2019

IFM Cham 2019

Odborné workshopy/semináře

Digitalizace Prakticky (2019)

Projekt č. 217 je podpořen z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z programu Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020

Zajímá Vás víc? Kontaktujte nás.