Fyzické osoby

Odborníci z podniků, municipalit, škol a různých institucí a spolků