Navigace

Krajská hospodářská komora Plzeňského kraje

Sdružení právnických a fyzických osob Plzeňského kraje

 

Od 1. 1. 2019 je právním nástupcem Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji, se sídlem náměstí Republiky 131/17, 301 00 Plzeň, IČ: 077 39 044. Ve smyslu ust. 178 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na ni přecházejí veškerá práva a povinnosti zanikajících osob, tj. stává se účastníkem a smluvní stranou všech existujících závazkových vztahů namísto zaniklé Regionální hospodářské komory Plzeňského kraje.

Více informací na http://www.rhkpk.cz/

Ke stažení

RHK PK – prezentace

Mechatronika