Navigace

Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy

Střední škola regionu Plzeň- sever

Nabízí pro žáky základních škol 5 maturitních oborů:

Žáci se zájmem o technické předměty mohou absolvovat technické předměty:

Počet hodin výuky matematiky, fyziky a cizího jazyka (ve vyšších ročnících) je na volbě a nadání samotného žáka.

Více informací na http://www.g-plasy.cz/