Navigace

Školy

Je zájem postupně do klastru zapojit všechny stupně technického vzdělávání.
Dnes jsou členy klastru střední školy a Západočeská univerzita v Plzni.
Zapojením zřizovatelů mateřských a základních škol je možné v rámci klastru podporovat technické vzdělávání ve všech jeho stupních.