Navigace

Digitální transformace v kontextu Plzeňského kraje, 30. 11. 2022

Zveme Vás na krátký workshop věnovaný problematice digitálních inovací v kontextu Plzeňského kraje.

Digitální inovační hub HIVE představí výsledky nedávno realizované studie zaměřené na analýzu potřeb plzeňských malých a středních podniků. Následovat bude přehled služeb poskytovaných regionálním digitálním inovačním hubem DIH-HIVE,které cílí právě na zlepšení digitálních kompetencí a digitální transformace podniků. Těšíme se na setkání s Vámi v areálu vědeckotechnického parku COMTES FHT v Dobřanech.

Digitální inovační hub HIVE

30. listopadu 2022
Vědeckotechnický park COMTES FHT, Průmyslová 1298, 334 41 Dobřany

Program:
13:00 –13:10 – Úvod a přivítání účastníků
13:10 –13:30 – Představení výsledků studie „Analýza potřeb a návrh služeb pro podporu digitální transformace malých a středních podniků“
13:30 –14:00 – Představení DIH-HIVE a jeho služeb
14:00 –14:20 – Představení služby „Hodnocení digitální zralost společnosti“ + případová studie
14:20 –14:40 – Diskuze
14:40 –14:45 – Ukončení workshopu

Registrujte se zde