Navigace

Dobřany ovládl 3D tisk a ekologicky zaměřené projekty

V úterý 27. 9. 2022 se do Dobřan u Plzně sjeli manažeři evropských klastrů, aby navštívili místní Klastr MECHATRONIKA a jeho členy.

Tato návštěva se uskutečnila v rámci Evropské klastrové konference, která probíhala ve dnech 26. a 27. září v Praze.  Klastry obecně jsou sdružení, která propojují významné průmyslové podniky a výzkumné organizace, a jsou tak důležitými hybateli nových trendů a inovativních řešení v různých oborech.

 Naším cílem bylo ukázat, co všechno v regionu umíme. České firmy mohly prezentovat svoje úspěchy před zástupci evropských klastrů, kteří hledali nové obchodní a projektové partnery pro své členy,“ shrnuje návštěvu pan Michal Zemko, prezident Výkonné rady Klastru MECHATRONIKA. V Dobřanech se prezentovali některé inovativní členské firmy klastru, mezi nimi: Blumenbecker Prag s.r.o., domažlický LINTECH, spol. s r.o., dobřanská Škola Welding, s.r.o. nebo výzkumná organizace COMTES FHT a.s. a Západočeská univerzita v Plzni.

Největší zájem byl o inovativní projekty našich členů, které souvisí s aditivní výrobou (3D tiskem) a tzv. Green Transition, tedy takové, které jsou ekologicky zaměřené nebo nabízejí možnost úspor energie nebo surovin,“ doplňuje Kateřina Podaná, výkonná ředitelka Klastru MECHATRONIKA.

České firmy se mohly v Dobřanech představit více než 30 evropským organizacím. Do Dobřan přijeli zástupci klastrů z Itálie, Španělska, Maďarska, Ukrajiny, Německa, Estonska, Litvy nebo Finska. „Všichni víme, že dobrá a úspěšná spolupráce stojí na osobních kontaktech mezi lidmi. Náš klastr dnes umožnil českým firmám osobní setkání s prakticky celou Evropou. Věříme, že se tím otevřely dveře pro  nové obchodní spolupráce,“ uzavírá Kateřina Podaná.

Klastr MECHATRONIKA z.s. funguje jako funkční platforma pro spolupráci podniků, výzkumných organizací, škol a regionálních institucí k zvyšování konkurenceschopnosti firem a pro udržitelný rozvoj regionu. Pořádá networkingová setkání pro sdílení zkušeností a navazování nových kontaktů. Dlouhodobě spolupracuje s klastrovými organizacemi po celé ČR, Evropě a především v Bavorsku. Součástí Klastru MECHATRONIKA je také Česká technologická platforma pro aditivní výrobu, která podporuje transfer znalostí a technologií v oblasti 3D tisku.

Kontakt: Kateřina Podaná, 777 085 704