Navigace

Návštěva evropských klastrů v Klastru MECHATRONIKA

Tisková zpráva k návštěvě v rámci Evropské klastrové konference

Dobřany, 22. 9. 2022 – Ve dnech 26. a 27. září se v Praze uskuteční Evropská klastrová konference. Konference, kterou hostí každé dva roky jiná evropská země, je jedinečnou příležitostí k setkání klastrů a navazování nových spoluprací. Součástí konference jsou pravidelně také návštěvy v zajímavých klastrů v daném regionu. Je nám velkou ctí, že mezi těchto několik klastrů, které mohou účastníci konference navštívit, je také Klastr MECHATRONIKA a jeho členy  v Dobřanech u Plzně.

 Klastry fungují po celém světě jak platformy pro podporu spolupráce mezi průmyslovými podniky, výzkumnými organizacemi, školami a veřejnými institucemi. Podporujeme přímý kontakt a transfer znalostí mezi firmami a experty. Dáváme jim prostor pro navazování nových obchodních vztahů, výměnu zkušeností, sdílení námětů pro další rozvoj a inovace,“ popisuje ve zkratce práci Klastru Michal Zemko, prezident Výkonné rady Klastru MECHATRONIKA.

V úterý, 27. září 2022 od 15:00 přivítá Klastr MECHATRONIKA v Dobřanech zástupce evropských klastrů, kteří se zajímají o české podniky. Ve velkém sále Vědeckotechnického parku se představí mimo jiné výzkumná organizace COMTES FHT, Západočeská univerzita v Plzni a její technologická centra, společnosti LINTECH z Domažlic, Blumenbecker Prag nebo Škola Welding. Pozvání přijali také zástupci dalších inovativních firem ze západočeského regionu. „Naším cílem je ukázat, co všechno v regionu umíme. Chceme tuto návštěvu využít k tomu, aby české podniky mohly mluvit se zástupci evropských klastrů. Dobrá obchodní a projektová spolupráce stojí vždy na osobních kontaktech mezi lidmi,“ doplňuje Kateřina Podaná, výkonná ředitelka Klastru MECHATRONIKA.

Klastr MECHATRONIKA z.s. funguje jako funkční platforma pro spolupráci podniků, výzkumných organizací, škol a regionálních institucí k zvyšování konkurenceschopnosti firem a pro udržitelný rozvoj regionu. Pořádá networkingová setkání pro sdílení zkušeností a navazování nových kontaktů. Dlouhodobě spolupracuje s klastrovými organizacemi po celé ČR, Evropě a především v Bavorsku. Součástí klastru je také Česká technologická platforma pro aditivní výrobu, která podporuje transfer znalostí a technologií v oblasti 3D tisku.

Kontakt:

Kateřina Podaná, Klastr MECHATRONIKA
katerina.podana@klastrmechatronika.cz
tel: 777 085 704