Navigace

Roadmapping Workshop ČTPAV: 31. 5. 2022

Zapojte se do diskuze nad budoucností aditivní výroby v České republice.

O 3D tisku / aditivní výrobě se všude mluví. Pro někoho je to jen hračka, pro někoho technologie budoucnosti. Aditivní výroba nabízí odpovědi na některé palčivé otázky dneška, jako nedostatek materiálu, výpadky dodavatelského a zpracovatelského řetězce, nevyzpytatelné dodací lhůty, kvalita konečného produktu, udržitelnost, uhlíková stopa… Nároky a zkušenosti posledních let ukazují, že je třeba využít příležitost, abychom uměli včas a správně zareagovat. Česká technologická platforma nabízí možnost diskuze nad těmito i dalšími otázkami.

Zveme Vás na pracovní (roadmappingový) workshop pod vedením ČTPAV a mezinárodní organizace ASTM.

31. května 2022, 9:00-16:30

Dobřany, VTP COMTES

Česká technologická platforma pro aditivní výrobu si vzala za cíl vytvořit „cestovní mapu aditivních technologií pro český průmysl“. Jejím cílem je zmapovat současný stav a popsat konkrétní směry vývoje pro stěžejní odvětví českého průmyslu tak, aby české firmy věděly nejen,  na co se mají připravit, ale také kde jim aditivní technologie mohou pomoci zlevnit a zkvalitnit provoz. K jejímu zpracování potřebuje Vás, Vaše zkušenosti, Vaše znalosti, Váš názor, Vaše výzkumná témata, Vaše aktuální potřeby. Workshop bude probíhat v anglickém jazyce a bude také streamován online. Účast na workshopu je zdarma.

Program:

Odkaz na přihlášku:

Bližší informace a kontakt: ctpav@klastrmechatronika.cz

Pozvánka ke stažení

Akce proběhne v rámci projektu ČTPAV (reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025091), který je podpořen prostředky EU v rámci programu OPPIK, Spolupráce – Technologické platformy.