Navigace

Scale Up Academy

Program VŠB-technické univerzity pro malé a střední podniky, které mají zájem o expanzi na zahraniční trhy

Program byl připravován se zahraničními partnery a je zaměřen na rozšiřování znalostí z mezinárodních trhů, navazování kontaktů a spolupráce. Podporované oblasti zájmu jsou: Manufacturing; Digital and ICT; Raw Materials; Energy. Participující společnosti budou mít po celou dobu účasti podporu mentora a na konci programu vypracovaný robustní strategický plán.

Účast na programu je pro MSP zdarma!

Bližší informace a možnost přihlášení najdete v programovém dokumentu