Navigace

Bioimplantáty a normy v 3D tisku

pozvánka na online workshop ČTPAV

Poznejte možnosti využití 3D tištěných materiálů v medicíně pro bioimplantáty a zdravotnické pomůcky.  Seznamte se s aktuálními normami, které se na 3D tisk vztahují.

9. listopadu 2021, 10:00-11:00

Program:

Účast na workshopu je bezplatná, registrujte se prosím pomocí tohoto odkazu

prof. Matěj Daniel, vedoucí laboratoře biomechaniky člověka
Laboratoř biomechaniky člověka (LBČ) je součástí ČVUT v Praze, Ústavu mechaniky, biomechaniky a mechatroniky. V Laboratoři biomechaniky člověka je prováděn výzkum pohybu a jeho silových účinků, výzkum biologických tkání (měkkých i tvrdých), výzkum kardiovaskulárního systému, rozsáhlý je i výzkum v oblasti návrhu, konstrukce a testování kloubních náhrad. Hlavními předměty výzkumu jsou: biomechanika svalověkosterního systému a jeho náhrady, biomechanika kardiovaskulárního systému a jeho náhrady, výzkum tkání a orgánových struktur a biomateriálové inženýrství.

prof. Jan Džugan, ředitel pro výzkum a vývoj ve společnosti COMTES FHT a.s.

COMTES FHT a.s. je soukromou výzkumnou společností, která se věnuje výzkumu a vývoji kovových materiálů a zavádění nových technologií. V rámci výzkumu materiálů provádí COMTES FHT počítačové simulace, experimentální tavby ale také specializované testy a materiálové zkoušky. V oblasti aditivních technologií vyvíjí COMTES FHT  nové specializované zkušební metody pro tištěné součástky. V rámci zavádění norem, standardů a certifikace spolupracuje prof. Džugan s renomovanou americkou společností ASTM.

Pozvánka ke stažení