Navigace

Inteligentní specializace regionu 2021

pozvánka na konferenci

Druhý ročník konference Inteligentní specializace regionu 2021 shrne aktivity, které proběhly v  období od minulé konference v roce 2019, připomene důvody, proč využívat inteligentní specializaci a představí způsoby jejího využití pro rozvoj regionu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Součástí konference bude také jednání krajských oborových inovačních platforem, do kterých se můžete zapojit. Platformy jsou zaměřeny na témata nových materiálů, inteligentních výrobních systémů, chytré mobility, a biomedicíny a techniky ve zdravotnictví.

21. října 2021, 9:30-15:30

Parkhotel Plzeň

Na konferenci budete mít možnost:

Vaše názory budete moci diskutovat s Jaromírem Šilhánkem ze Škody Transportation, Mathiasem Eickhoffem ze ZF Engineering s.r.o., Michalem Kučerou ze Škody Electric a dalšími.

Přihlašovat se můžete pomocí tohoto formuláře

Program konference:

8.30 – 9.30  registrace

9.30 – 9.50  úvod (představitelé Plzeňského kraje, města Plzeň, ZČU, LF v Plzni UK)

9.50 – 10.50  Proč inteligentní specializace

  1. Specializace v podpoře EU pro výzkum, vývoj a inovace
  2. Specializace a národní podpora výzkumu a inovací
  3. Zahraniční zkušenost – Horní Rakousko a realizace S3 strategie založené na inteligentní specializaci

11.20 – 13.00  Jak dál v inteligentní specializaci Plzeňského kraje

  1. Činnost a výsledky krajských oborových inovačních platforem
  2. Využití inteligentní specializace v regionálním marketingu
  3. Panelová diskuze k inteligentní specializaci

13.00 – 14.00  Přestávka na oběd

14.00 – 15.30  Paralelní jednání krajských oborových inovačních platforem

  1. Chytrá mobilita
  2. Nové materiály
  3. Inteligentní výrobní systémy
  4. Biomedicína a technika ve zdravotnictví

Podrobný program konference a bližší informace můžete najít na webu inovujtevpk.cz