Navigace

AMNET: Kick-Off 5. 10.2021

Úvodní workshop česko-bavorského projektu AMNET pro veřejnost

Už je to tady:-). Dovolujeme si Vás pozvat na úvodní workshop česko-bavorského projektu AMNET: Síť pro podporu transferu znalostí a technologií v oblasti aditivní výroby.

5. října 2021
Technologický campus Cham

Představíme Vám špičkové české i bavorské odborníky , kteří se zabývají aditivními technologiemi. Nabídneme Vám nové impulsy a náměty pro Vaši práci. Podíváme se na aditivní výrobu z různých úhlů pohledu. Ukážeme Vám příklady konkrétních aktivit a úspěšných projektů, které s aditivními technologiemi pracují.

Program akce:

Účast na akci je zdarma, z organizačních důvodů je potřeba se předem přihlásit. Akce bude tlumočena.

Přihlašujte se pomocí online formuláře nebo nám jednoduše pošlete email.

Pozvánku si můžete stáhnout a předat dalším zájemcům.

Aditivní výroba je jedním z klíčových témat pro budoucí výrobu. Nezaspěte příležitost a objevte její možnosti již dnes!

Realizace workshopu je podpořena z prostředků EU.