Navigace

Plzeňské podnikatelské vouchery

Podpořte rozvoj své firmy spoluprací s výzkumnou organizací

Program Plzeňských podnikatelských voucherů nabízí dotaci na nákup služeb o výzkumné organizace, které Vám pomohou s inovacemi ve Vašem provozu.

Pro koho: malé, střední i velké podniky se sídlem nebo provozovnou v Plzeňské aglomeraci.

Na co: měření, testování,  zkoušky, diagnostika, analýzy, ověřování, návrhy systémů či jejich prvků, návrhy konstrukčních systémů, metod, materiálů, vývoj softwaru, návrhy optimalizace procesů, dějů, systému nebo provozů, návrhy aplikace nových materiálů a technologických postup, návrh designu produktů

Příjem žádostí: 1. 9. 2021-1. 10. 2021

Výše dotace: MSP – až 75% způsobilých výdajů, do výše 150.000 Kč, velký podnik – až 40% způsobilých výdajů do výše 150.000 Kč

Bližší informace najdete na webu plzeňského BIC.

S přípravou a podáním žádosti Vám ráda pomůže projektová kancelář Klastru.