Navigace

Návštěvní den

Nakoukněte pod pokličku špičkovým firmám v regionu.

Klastr MECHATRONIKA spojuje firmy, výzkumné organizace a školy. Tentokrát Vám představíme odborníky na různé druhy spojování a zpracování materiálu od svařování po 3Dtisk.

Nakoukli jsme pod pokličku špičkovým firmám v regionu.

16. 6. 2021, 10:00-12:00, VTP COMTES Dobřany

Představily se firmy:

Podívejte se na pár fotek v naší galerii.

Příště se můžeme sejít třeba u Vás.

Akci pořádal Klastr MECHATRONIKA  ve spolupráci s firmou COMTES FHT a.s. v rámci projektu: LTI18017 – Oborová kontaktní organizace pro nové materiály a pokročilé technologie II  (CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007350), který je podpořen z prostředků MŠMT v rámci programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-INFORM.