Navigace

Start-up PINFLOWES

Start-up pro rozvoj technologie ukládání energie

Technologický start-up provozují výzkumné centrum NTC Západočeské univerzity v Plzni a VŠCHT Praha. Vznikl za účelem rozvoje technologie pro stacionární ukládání energie na bázi vanadových redoxních průtočných baterií, které umožňují oddělení kapacitní (kWh) a výkonové (kW) složky. Celé řešení je nehořlavé a nevýbušné. Nespornou výhodou je vysoká životnost baterie převyšující 25 let bez ztráty kapacity. Samotná technologie je vhodná zejména pro velké instalace, kde výkony převyšují jednotky MW. Více se dozvíte na http://pinflowes.com/.