Navigace

Interkulturní komunikace v česko-německé spolupráci

Přednáška poradenské kanceláře Horní Falc z cyklu Česko-Bavorsko

Přednášející se tentokrát zaměří na otázky interkulturní komunikace, která hraje významnou roli v přeshraniční česko- německé spolupráci.

Těšit se můžete na odborníky oblasti interkulturní komunikace:

Dr. Astrid Utler (Univerzita v Bayreutu) a Dr. Christofa Heinze (Univerzita v Lipsku)

13. dubna 2021, 11:30-12:15, online

Přednáška bude tlumočena do českého a německého jazyka. Účastnit se jí můžete pod tímto odkazem. Přihlášení předem není nutné.