Navigace

Ekosystém plzeňského typu

Online přednáška z cyklu Česko-Bavorsko

9. přednáška z česko-bavorského cyklu se bude věnovat tématu Ekosystém jako nástroj pro rozvoj regionu aneb ekosystém “plzeňského typu”

29. března 2021, od 11:30 online

Přednáší: doc. Ing. Milan Edl, Ph.D., děkan Fakulty strojní ZČU v Plzni a prezident Czech Smart City Cluster

Ekosystém je hybnou silou každého regionu a je velmi důležitý pro rozvoj sociální struktury, úrovně vzdělání, životní úrovně a mnoha dalších společenských aspektů. Přednáška se zaměří na přeshraniční západočeský ekosystém a na spolupráci s bavorskými subjekty a regionálními úřady. Představí efektivní kooperaci všech prvků ekosystému jako je například přeshraniční spolupráce vzdělávacích institucí všech úrovní (základní školy, střední školy, univerzity), průmyslových partnerů, obcí, regionálních úřadů

Nestihli jste přednášku online? Pusťte si záznam zde.