Navigace

Podpora inovací

Máte nápad na vylepšení výrobku nebo technologie?

Aktuálně můžete pro své inovace získat dotaci z několika programů. Projektová kancelář KM je tu pro Vás, pomůžeme Vám s přípravou žádosti, administrativou, komunikací s výzkumníky apod.

Inovační vouchery

Program vhodný i pro začátečníky :-), podporuje spolupráci firem s výzkumnými organizacemi, je vhodný pro malé projekty, třeba na vylepšení stávající výrobní technologie, aby Váš provoz byl ještě efektivnější. Inovační vouchery jsou určeny pro MSP.

Dotační sazba: 75% pro projekty do 500.000 Kč a 50% pro projekty do 2.000.000

Více informací ke stažení nebo na webu Agentury API

Nenechávejte si svoje nápady pro sebe, ozvěte se a něco s nimi uděláme.

Kontakt: klastr@klastrmechatronika.cz / 777 085 704 (projektová kancelář)

Projektová kancelář vznikla v rámci projektu č. 217: Síť pro transfer technologií mezi MSP v česko-bavorském přihraničním regionu v oblasti pokročilých výrobních technologií, který byl podpořen Evropskou unií v programu Cíl – EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.