Navigace

Podpora inovací

Máte nápad na vylepšení výrobku nebo technologie?

Aktuálně můžete pro své inovace získat dotaci z několika programů. Projektová kancelář KM je tu pro Vás, pomůžeme Vám s přípravou žádosti, administrativou, komunikací s výzkumníky apod.

Inovační vouchery

Program vhodný i pro začátečníky :-), podporuje spolupráci firem s výzkumnými organizacemi, je vhodný pro malé projekty, třeba na vylepšení stávající výrobní technologie, aby Váš provoz byl ještě efektivnější. Inovační vouchery jsou určeny pro MSP.

Dotační sazba: 75% pro projekty do 500.000 Kč a 50% pro projekty do 2.000.000

Více informací ke stažení nebo na webu Agentury API

Country for the Future

Třetí veřejná soutěž v tomto programu se zameřuje především na inovace v produktech, technologiích a postupech. Váš projektů může trvat až 3 roky, mezi způsobilé náklady lze zařadit osobní  náklady, poradenské služby nebo náklady na získání patentů. Program je určen pro MSP.

Dotační sazba: až 50% způsobilých nákladů do výše 25.000.000 Kč

Více informací

Inovace – Inovační projekt.

Cílem programu je posílení inovační výkonnosti domácích firem. Výzva je otevřena MSP i velkým podnikům a zaměřuje se na produktové, procesní, organizační a marketingové inovace.

Dotační sazba: 25%-45% podle velikosti podniku pro projekty od 1.000.000 Kč

Více informací na webu Agentury API

Nenechávejte si svoje nápady pro sebe, ozvěte se a něco s nimi uděláme.

Kontakt: klastr@klastrmechatronika.cz / 777 085 704 (projektová kancelář)