Navigace

Projekt: Podpora BioEkonomiky v malých a středních podnicích – BE IN

Jsme jedním z řešitelů projektu, který je podpořen v rámci programu TAČR Eta Covid-19.

Bioekonomika je jednou z cest k udržitelné produkci a udržitelnému rozvoji. Patří mezi hlavní priority Evropské komise, odráží se ve strategických dokumentech a také v aktuálně otevřené výzvě Green Deal nebo v připravovaném programu Horizon Europe. Prezentace bioekonomiky a jejího potenciálu pro výzkum, vývoj a inovace pro malé a střední podniky je hlavní náplní projektu Podpora BioEkonomiky v malých a středních podnicích – BE IN, který je podpořen v rámci 4. výzvy programu ETA Covid-19 (TL04000166).

Projekt byl zahájen 1. listopadu 2020 a potrvá do října 2022. Cílem projektu je vytvořit nástroje pro malé a střední podniky (MSP), které umožní implementaci principů bioekonomiky a přechod na udržitelnější podnikatelský model, zmíní tak dopad pandemie COVID-19 a zvýší odolnosti vůči krizovým situacím. Projekt vytvoří nové obchodní modely pro MSP a zároveň také metodiku implementace těchto obchodních modelů v MSP. Budou zpracovány případové studie implementace těchto obchodních modelů na konkrétních příkladech jako podklad pro následování. Projekt se také bude snažit inovovat vzdělávání pro MSP v oblasti Bioekonomiky s využitím moderních IT technologií.

Hlavním příjemcem projektu Podpora BioEkonomiky v malých a středních podnicích – BE IN podpořeného v rámci 4. výzvy programu ETA – COVID. (TL04000166) je dceřiná společnost AVO – Aktivity pro výzkumné organizace AVO, o.p.s. Dalšími účastníky projektu jsou ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s. , agriKomp Bohemia s.r.o. a Klastr MECHATRONIKA, z.s.