Navigace

1. Bavorsko-český business Talk

přeshraniční online setkání na téma: ochrana osobních údajů a přeshraniční působení v každodenní praxi

23. září 2020, 14:00-15:30

online

Evropský region Dunaj-Vltava zve k online setkání o aktuálních palčivých tématech. Využijte příležitosti k načerpání nových informací a podnětů především z oblasti ochrany osobních dat nejen v době kovidové.

Program:

Akce bude kompletně tlumočena.

Účast na akci je zdarma, je potřeba se přihlásit u paní Jaroslavy Pongratz – j.pongratz@euregio-bayern.de, tel: +49 170 8118194.

Pozvánka ke stažení