Navigace

Inovační vouchery – výzva VI.

Aktuální výzva OP PIK na podporu inovačních aktivit v podnicích

Cílem výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

Pro koho: malé a střední podniky

Na co: poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací

Podpora: pro projekty do 500.000 Kč 75% způsobilých výdajů (resp. 85% u projektů, které se zabývají problematikou řešení sucha)  a 50% pro projekty s výdaji 500.000 – 1.000.000 Kč

Termíny:

Žádosti lze podávat od 15. 7. 2020 do 31. 12. 2022. Projekty by měly trvat max 12 měsíců.

Výzva ke stažení

Kompletní informace o tomto programu podpory

Máte-li nápad na inovaci, projektová kancelář je připravena Vám pomoci. Propojíme Vás s výzkumnou organizací nebo univerzitou a převezmeme podstatnou část administrativní zátěže. Kontaktujte nás.