Navigace

ČTPAV proti Covid-19

Možnosti zapojení se do boje proti šíření Covid-19

Současná mimořádná situace nás postavila před řadu nových podnětů a výzev. Je nutné sdílet zkušenosti, informace a vlastní know-how, abychom nemuseli vždy začínat znovu a znovu od začátku a mohli stavět na již dosažených výsledcích, a neplýtvali tak vlastními silami a kapacitami. ČTPAV se snaží systematizovat a zpřehlednit kapacity a možnosti v oblasti aditivní výroby, které mohou být flexibilně využity na pokrytí lokálních potřeb ve boji proti šíření nemoci Covid-19. Přinášíme souhrn možností, jak se zapojit a kde se inspirovat. Nemusíme všichni montovat respirátory, i malá pomoc se počítá.

Praktické odpovědi

Inspirace

Možnosti podpory projektů

Program OPPIK Inovační vouchery – COVID19