Navigace

ČTPAV proti Covid-19

Možnosti zapojení se do boje proti šíření Covid-19

Současná mimořádná situace nás postavila před řadu nových podnětů a výzev. Je nutné sdílet zkušenosti, informace a vlastní know-how, abychom nemuseli vždy začínat znovu a znovu od začátku a mohli stavět na již dosažených výsledcích, a neplýtvali tak vlastními silami a kapacitami. ČTPAV se snaží systematizovat a zpřehlednit kapacity a možnosti v oblasti aditivní výroby, které mohou být flexibilně využity na pokrytí lokálních potřeb ve boji proti šíření nemoci Covid-19. Přinášíme souhrn možností, jak se zapojit a kde se inspirovat. Nemusíme všichni montovat respirátory, i malá pomoc se počítá.

Platformy

Praktické odpovědi

Možnosti zapojení, tisk jednoduchých pomůcek

Pokud se chcete intenzivněji zapojit, připravili jsme krátký dotazník, který pomůže zmapovat kapacity a možnosti, které jsou aktuálně k dispozici. Přidat můžete samozřejmě i vlastní náměty. Dotazník je k dispozici online, pokud by Vám tato verze nevyhovovala, můžete si stáhnout “papírovou” verzi a vyplněnou zaslat na ctpav@klastrmechatronika.cz. Děkujeme.

Možnosti podpory

Program OPPIK Inovační vouchery – COVID19

Program OPPIK Technologie COVID19

Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19

Inspirace