Partnerství s mezinárodním EUREKA klastrem

Podařilo se nám navázat partnerství s mezinárodním klastrem SMART advanced manufacturing, který patří do sítě tzv. Eureka-klastrů. Klastru MECHATRONIKA  se tak otevřely další příležitosti k práci na projektech výzkumu, vývoje a inovací na mezinárodní úrovni.

Mezi  hlavní cíle Eureka-klastru SMART patří realizace kolaborativních, mezinárodních projektů VaVaI pro průmyslové využití.

Klastr SMART chce podpořit konkurenceschopnost, vlastní růst a atraktivitu evropských firem prostřednictvím podpory VaVaI v otevřené a široké komunitě: velké podniky, MSP a výzkumné organizace.

Významnými členy klastru SMART jsou mimo jiné Airbus, Irish Manufacturing Research, RISE Materials and Production (Švédsko), Sirris (Belgie) nebo SVÚM (ČR).

Více informací můžete najít také na webu SMART klastru