Navigace

13. Mezinárodní fórum mechatroniky

Klastr MECHATRONIKA se spolu se svými členy zúčastnil Mezinárodního fóra mechatroniky v Chamu.

Fórum  s podtitulem „Budoucnost výroby: digitální – propojená – globální“ se konalo ve dnech 25. a 25. září 2019. Dva dny v bavorském Chamu nabídly zajímavé příspěvky z praxe k tématu digitalizace a umožnily osobní setkání odborníků a zástupců firem z oboru mechatroniky. Součástí fóra byla také kontaktní B2B burza, pořádaná Evropským regionem Dunaj Vltava a mezinárodních soutěž Start-upů, které se účastnil také jeden z našich členů – společnost Air Supply Solutions. Společný stánek Klastru umožnil zúčastněným členům představit svou činnost a zároveň se bez omezení zapojit do programu.  Během fóra proběhlo také setkání KM s partnerským klastrem CMAB věnované projektu plánování aktivit projektu 217 v následujících měsících.

Účast na IFM byla podpořena z projektu č. 217: Síť pro transfer technologií mezi MSP v česko-bavorském příhraničním regionu v oblasti pokročilých výrobních technologií, který je podpořen Evropskou unií  z programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020.