Navigace

Výzvy Technologie a Poradenství

MPO vyhlásilo další výzvy programu OPPIK pro malé a střední podniky

Technologie – Výzva X.

Cílem výzvy programu Technologie je podporovat růst a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace, a přispívat tak k rozvoji regionů.

Příjemci podpory: malé a střední podniky

Podporované aktivity:

Podporovány budou projekty, které mají stanovenou strategii dalšího rozvoje v oblasti digitální transformace společnosti prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení, která musí být propojena se stávajícími nebo nově pořizovanými technologiemi informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS) a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, především plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika atd.

Míra podpory: 45% způsobilých výdajů pro malé podniky, 35% způsobilých výdajů pro střední podniky; 1.000.000 – 40.000.000 Kč

Výzva ke stažení

Bližší informace o tomto programu podpory

Poradenství – Výzva I.

Výzva je zaměřena na poskytování poradenských služeb pro začínající a rozvojové malé a střední podniky (dále jen „MSP“) na celém území ČR s výjimkou území NUTS 2 Praha. Cílem výzvy je podpořit rozvoj podnikatelských aktivit a zvýšit konkurenceschopnost MSP.

Příjemci podpory: malé a střední podniky; žadatelem mohou být i subjekty vlastněné až ze 100% veřejným sektorem

Podporované aktivity:

Míra podpory: 100.000 – 1.000.000 Kč; 50% způsobilých výdajů

Výzva ke stažení

Bližší informace o tomto programu podpory