Navigace

Spolupráce – Technologické platformy – Výzva III

program pro podporu rozvoje inovačních sítí

Výzva naplňuje cíl programu podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

Příjemci podpory: sdružení podnikatelů a výzkumných organizací

Podporované aktivity: rozvoj národních technologických platforem

Míra podpory: 500.000 – 5.000.000 Kč, max 75% způsobilých výdajů

Výzva ke stažení:

Bližší informace