Navigace

Program TREND

Technologická agentura ČR vyhlásila program na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Hlavním cílem Programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, navrh_programu_Trend pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

Podprogram – Technologičtí lídři

Cílová skupina:

Doba trvání:

1. 1. 2020 – 31. 12. 2027 (veřejné soutěže o podporu budou vyhlašovány každoročně)

Informace ke stažení