3. Bavorsko-český den pro firmy

Již tradiční akce pro české a bavorské firmy se uskuteční v Grafenau 1. dubna 2019.

3. Bavorsko-český den pro firmy chce ukázat, jaké nové možnosti se firmám nabízí a jakým způsobem mohou profitovat.

Tematicky se bude akce věnovat digitalizaci a službám a možnostem s ní spojeným.

Kdy: 1. dubna 2019 od 17:00

Kde: FORUM AMF, GRAFENAU

Předprogram: návštěva firmy Knauf AMF od 15:00

Program a pozvánka ke stažení

Nad akcí převzali záštitu:

Dr. Olaf Heinrich, prezident krajského sněmu Dolního Bavorska
Bc. Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje
Mgr. Jana Mračková Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje