Navigace

Proof of Concept – Výzva II.

Byla vyhlášena nová výzva do programu, který podporuje spolupráci výzkumných organizací a firem ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Cílem programu a Výzvy Proof of concept je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi.

Cílová skupina: podnikatelské subjekty – malé a střední podniky


Podporované aktivity:
a) aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu
výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh
b) aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace

Míra podpory:  300.000 Kč a maximálně do výše 5.000.000 Kč pro aktivitu a) a maximálně do výše 10.000.000 Kč pro aktivitu b) (maximální výše veřejné podpory je dána typem podniku a výdajů – viz Výzva)

Příjem žádostí: 4. ledna 2019 – 6. května 2019

Výzva ke stažení

Bližší informace a podklady

Pro další podrobnosti můžete kontaktovat také projektovou kancelář KM.