Navigace

Inovační vouchery

Byla vyhlášena IV. výzva Inovačních voucherů, které podporují spolupráci MSP a výzkumných organizací.

Cílem programu podpory Inovační vouchery je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti MSP.

Cílová skupina: malé a střední podniky
Míra podpory: 50.000 – 299.999 Kč (max 75% způsobilých výdajů)
Příjem žádostí: 2. ledna 2019 –  30.6.2020

Výzva ke stažení

Bližší informace a podklady

Pro další podrobnosti o voucherech můžete kontaktovat také projektovou kancelář KM.