Technologie – Výzva VIII

Začínající malé podniky se mohou ucházet o podporu v aktuální VIII. výzvě programu Technologie.

Hlavním cílem VIII. Výzvy programu Technologie je podporovat zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů malých podniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

Příjemci podpory: podnikající fyzická nebo právnická osoba, která splňuje definici malého podniku

Příjem žádostí: 28.1.2019 – 28.5.2019

Výzva ke stažení

Další informace