Nízkouhlíkové technologie

Byly vyhlášeny nové výzvy v rámci OPPIK - program Nízkouhlíkové technologie.

Cílem programu Nízkouhlíkové technologie je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti využití druhotných surovin. Dalším cílem je zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují.

Nízkouhlíkové technologie – Akumulace

Prioritní osa programu: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
Specifický cíl: Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin
Příjemce podpory: malé, střední, velké podniky, žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem
Přijímání žádostí: 3. 12.2018 – 31.5.2019
Text výzvy ke stažení
Více informací

Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva IV

Prioritní osa programu: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
Specifický cíl: Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin
Příjemci programu: malé, střední, velké podniky, žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem
Přijímání žádostí: 3. 12.2018 – 31.5.2019
Text výzvy ke stažení
Více informací

Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita

Prioritní osa programu: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
Specifický cíl: Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin
Příjemci programu: malé, střední, velké podniky
Přijímání žádostí: 3. 12.2018 – 31.5.2019
Text výzvy ke stažení
Více informací

Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě – Výzva IV

Prioritní osa programu: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
Specifický cíl: Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin
Příjemci programu: malé, střední, velké podniky, žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem
Přijímání žádostí: 3. 12.2018 – 30.9.2019
Text výzvy ke stažení
Více informací